.

Η Ιστορία

Η νηματουργία γνωστή από την αρχαιότητα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας καλύπτοντας το μεγαλύτερο σχεδόν ποσοστό της ελληνικής παραγωγής. Τα στάδια της σύγχρονης βιομηχανικής νηματουργίας είναι ίδια με αυτά των παλαιών χρόνων με την διαφορά ότι τα ανθρώπινα χέρια αντικαταστάθηκαν με σύγχρονα μηχανήματα.

Η Μακεδονία

Η Κλωστοϋφαντουργία αναπτύχθηκε σε πολλά μέρη της Ελλάδος σημειώνοντας ιδιαίτερη άνθηση στην Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη και την Νάουσα , εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης και της παραγωγής νημάτων υψηλής ποιότητας, ευνοήθηκαν ιδιαίτερα οι διασυνδέσεις με την Ευρώπη και η ανάπτυξη του εμπορίου.

Η Παρακμή

Η σύγχρονη εποχή και τα προβλήματά της σε οικονομικό κυρίως επίπεδο αποτέλεσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη της κλωστοϋφαντουργίας. Επιχειρήσεις κλείνουν ή μεταφέρονται σε άλλες χώρες και οι εργαζόμενοι μένουν άνεργοι με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται η εξαγωγή ελληνικών νημάτων και να αυξάνεται η εισαγωγή ξένων στην χώρα μας.

Οι ίνες και η ιστορία τους

ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι

ΤΟ ΜΑΛΙ

Γυναίκες που ασχολούνται με την επεξεργασία μαλλιού

ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ

metaksi 2

ΤΟ ΛΙΝΑΡΙ

Λινάρι