Το  νήμα γίνεται ύφασμα στο υφαντουργείο, αφού περάσει μια σειρά από διαδικασίες:

Στο καλάμισμα το μετάξι ξετυλίγεται από τις θηλές και μαζεύεται  σε μασούρια. Ακολουθεί το ξαναμασούριασμα, διαδικασία κατά την οποία το νήμα περνώντας από μια λεπτή σχισμή, καθαρίζεταιαπό τους κόμβους και τα εξογκώματα, και ξανατυλίγεται σε μασούρια. Το νήμα πλέον έχει φτάσει στην επόμενη φάση που είναι  το ζευγάρωμα και το στρίψιμο. Με το ζευγάρωμα συνενώνονται 2 ή περισσότερα νήματα, στρίβονται και δημιουργείται έτσι μια πολύ ανθεκτική κλωστή. Η κλωστή αυτή μαζεύεται σε καρούλια και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για την ύφανση.