Η κλωστοϋφαντουργία «ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1924 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες βιομηχανίες του τομέα της χώρας. Το ογκώδες κτίριο της πρώτης μονάδας, του Πειραιά, στέκονταν μέχρι της 13 Μάιου 2011 αγέρωχα εγκαταλελειμμένο μέχρι που η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου έκρινε κατεδαφιστέο το κτιριακό συγκρότημα της πρώην κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας «ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.» στον Πειραιά.