Το Μουσείο Audax Textile στο Tilburg (Het Audax Textielmuseum) δεν είναι ένα απλό  μουσείο. Είναι στην πραγματικότητα ένα πλήρες εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας με μια εκτεταμένη συλλογή των κλωστοϋφαντουργικών σχεδιασμών. Το Μουσείο Υφαντουργίας σας δείχνει πώς οι τεχνικές και τα μηχανήματα έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια.