Η εριουργία 3 ΑΛΦΑ είναι σε λειτουργία και η καμινάδα στην αυλή της είναι ορατή από μακριά. Σε κάποια ερειπωμένα εργοστάσια, στέκουν ακόμα όρθιες αυτές οι τσιμινιέρες μιας άλλης εποχής. Ιδρύθηκε το έτος 1927 ως Ομόρρυθμος Εταιρία με την Επωνυμία Στύλογλου Εφραίμογλου Ο.Ε. και αφού μετετράπη το 1933 σε ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία Αθανάσογλου Εφραίμογλου Στύλογλου, επανήλθε το 1950 στην αρχική εταιρική της σύνθεση