Ο παραδοσιακά σημαντικός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας (συνεισφέρει κατά 11% στο σύνολο της μεταποιητικής παραγωγής, απασχολεί το 25% των εργαζομένων) βρίσκεται σε στάδιο στασιμότητας (το μερίδιό του στο ΑΕΠ μειώθηκε σε 3% το 2007/08, από 5% το 2006/07). Τα αίτια ανευρίσκονται στην βραδύτητα εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων (ιδίως εκείνων της νηματουργίας και υφαντουργίας όπου η κρατική παρουσία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου 50%) και τον ισχυρό ανταγωνισμό από φθηνότερα προϊόντα από την Κίνα και την Ινδία.
Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών ετοίμων ενδυμάτων και βαμβακερών υφασμάτων κατά το έτος 2007/08 ήταν πολύ μεγαλύτερη (46%) εκείνης των εξαγωγών (24,4%). Το 33,5% των εξαγωγών του κλάδου (σύνολο $ 1,47 δισ. το 2007/08) είναι βαμβακερά υφάσματα, το 29,1% ενδύματα, το 9,7% τάπητες και υφάσματα νοικοκυριού και το 6,3% βαμβακερά νήματα.c0bd1453d060a68f4638ded75e0d9773

Κυριάκος Χατζόπουλος

Μελίνα Συμεωνίδου