Η προέλευση της αυτόματης κλωστικής μηχανής θα πρέπει να αναζητηθεί στη χρήση χειροκίνητου τροχού για την αναπίνηση της έτυμης ίνας . Παιρνοντας τον ρόλο της παραδοσιακής ανέμης νέα διάταξη εισάγει τη συνεχή κυκλική κίνηση και απλοποιεί την περιστροφή του νήματος γύρω από τον άξονα της ατράκτου. Η ακολουθία της διαδικασίας φανερώνεται κατά την ποιότητα του προϊόντος. Καθοδηγούμενο από τον δέκτη και αντίχειρα αποκτά την επιθυμητή τάνυση λυγίζοντας τον βραχίονα κλώσης και έπειτα η τύλιξη είναι που βασίζονται στον μεγαλύτερο βαθμό στην εμπειρία και επιδεξιότητα.
Στάδια αυτοματοποιήσεως
Ήδη περί το 1840 η γερμανόφωνη τεχνική γραμματεία θυμίζει ροδάνι με πτερό. Μια πεντηκονταετία αργότερα θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του περίφημου σαξονικού τροχού, προγόνου της σημερινής κλώστριας με το δάχτυλο , το θέμα έχει ήδη ελκύσει την προσοχή του Λεονάρδου ντα Βίντσι. Σε αντίθεση των αρχών του στ αιωνος, ο μεγαλοφυής επιστήμον φέρνει τις βάσεις της συνεχούς κλώσεως σκεπτόμενος τον οριζόντιο άξονα άτρακτοι οποίος φέρει πτερό κινούμενο με ταχύτητα ανεξάρτητα από αυτή του κυλίνδρου περιελίξεως του νήματος. Μεταδίδοντας την ισχύ μέσο ίμαντος και επιτρέποντας την συνέχεια στην εναλλαγή των λειτουργιών ποδοκίνητη νέα διάταξη διπλασιάζει την απόδοση και επιτυγχάνει μία πρώτη συνολική εκμηχάνιση της κλώσεως.